Texaco Vartech

Texaco VARTECH ratkaisun ansiosta odottamattomat turbiinien käyttökatkot ovat historiaa.

Texaco VARTECH ratkaisun ansiosta odottamattomat käyttökatkot ovat historiaa

Yleisesti arvioidaan, että 20 % tuotantolaitosten suunnittelemattomista käyttökatkoista liittyy turbiiniongelmiin, ja 19 % näistä käyttökatkoista liittyy öljyvoitelujärjestelmiin pääasiassa lakkautumisen vuoksi.

Katso, miten Texaco VARTECH™ Industrial System Cleaner auttoi kasvattamaan liikevoittoa jopa €355,000.

Katso miten se tapahtuu

Näe, miten Texaco VARTECH™ Industrial System Cleaner auttoi pienentämään vuotuisia huoltokuluja jopa €82,000.

Tutustu tarkemmin jo tänään

Kaksivaiheisen Texaco VARTECH™ ratkaisun prosessi liuottaa lakan toiminnassa olevista turbiineista, ja se poistuu vaivatta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä, mikä merkitsee, ettei lakasta johtuvia suunnittelemattomia käyttökatkoja enää tule. Kun öljynvaihdossa käytetään Texaco® GST Advantage™  tuotetta, myös suunniteltujen huoltojen tarve pienenee.

Hanki nyt MAKSUTON opas – lataa heti

The Effective Chemical Removal of Varnish from Turbines and Centrifugal Compressors (englanninkielinen).

Lataa heti

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä ja kysy lisää, miten Texaco VARTECH ratkaisu sopii juuri sinun yrityksellesi.

Texaco VARTECH yhteydenotto
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Finnoleum Oy

Y-tunnus: 2094539-4

Osoite: Hitsaajankatu 22-24

Postinumero: 00810

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 09 35401140

Sähköpostiosoite: info@finnoleum.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Finnoleum Oy

Nimi: M. Hulkko

Osoite: Hitsaajanaktu 22-24

Postinumero: 00810

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 09 35401140

Sähköposti: info@finnoleum.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Finnoleum Oy

Nimi: M. Hulkko

Osoite: Hitsaajanakatu 22-24

Postinumero: 00810

Postitoimipaikka: HELSINKI

Puhelinnumero: 09 35401140

Sähköposti: info@finnoleum.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.