Vartech

Turbiinin lakkautumisen vaikutukset sähköntuotannossa 

Kaksivaiheisen Texaco VARTECH™ ratkaisun prosessi liuottaa lakan toiminnassa olevista turbiineista, ja se poistuu vaivatta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä, mikä merkitsee, ettei lakasta johtuvia suunnittelemattomia käyttökatkoja enää tule. Kun öljynvaihdossa käytetään Texaco GST Advantage  tuotetta, myös suunniteltujen huoltojen tarve pienenee.

Yleisesti arvioidaan, että 20 % tuotantolaitosten suunnittelemattomista käyttökatkoista liittyy turbiiniongelmiin ja 19 % näistä käyttökatkoista liittyy voitelujärjestelmiin pääasiassa lakkautumisen vuoksi.

Laitteiden luotettavuus ja optimaalinen suorituskyky ovat ratkaisevassa asemassa sähköntuotannon tehokkuudessa. Lakan kertymisellä turbiinijärjestelmiin on siis merkittävässä rooli asiassa. Öljyn hajoamisprosessissa muodostuva lakka voi aiheuttaa kalliita huoltoseisokkeja ja pahimmillaan korjausta vaativia komponenttivaurioita.

Mistä lakkautuminen johtuu

Lakkautuminen on laaja käsite, joka kattaa erilaisia ​​öljyjärjestelmiin kertyviä saostumia. Eräät lakkautumistyypit ovat kovia ja sitkeitä, toiset tahmeita ja toiset taas pehmeitä sekä paksuja kerrostumia. Alalla tätä yleisesti kutsutaan myös lietteeksi. Näillä kerrostumilla on yhteistä, että ne ovat muodostuneet järjestelmässä olevan voiteluöljyn hajoamisprosessin tuloksena. Lakka muodostuu ja tarttuu yleensä hitaasti liikkuville pinnoille, joissa on merkittävää lämpötilavaihtelua. Lakkautumiselle alttiita kohteita ovat esimerkiksi ”huippu” turbiinien servoventtiilit.

Lakan muodostuminen

Yleensä lakkautuminen alkaa tilanteessa, joka häiritsee voiteluaineen vakautta, kuten hetkittäisellä lämpöpiikillä. Tämä aiheuttaa asteittaisen öljyn hajoamisen ja epäpuhtauksien muodostumisen. Nämä mikroskooppiset epäpuhtaudet pysyvät liuenneina öljyssä pitkään, eivätkä aiheuta haittaa. Kun laite sammutetaan muutamaksi päiväksi ja se jäähtyy, on suuri riski, että lakka tarttuu metallipintoihin ja lakkakerros alkaa muodostua. Lakkautuminen konkretisoituu yleensä järjestelmälämpötilojen nousuna. Kun turbiinin laakereiden ja jäähdytyslevyjen lämpötila nousevat turbiinin tuottaman sähkön määrä pienenee. Esimerkkinä co-generation käytössä olevassa Solar Taurus 60 kaasuturbiinissa, jonka maksimitehokkuus on 5.5MW, on kenttätesteissä todettu +7 ̊C-asteen laakerilämpötilan (+90 ̊C-+97 ̊C) nousun  vaikuttavan noin -2.2MW tuotantotehokkuudessa.

 

Ratkaisu: Texaco Vartech + GST Advantage Turbine Oil 

VARTECH Industrial System Cleaner

Korkealuokkainen, ei-liuotinpohjainen puhdistusaine. Se lisätään suoraan käytössä olevaan öljyyn, jotta järjestelmän lakka- ja lietekertymät irrotetaan ennen määräaikaista öljynvaihtoa.

Texaco GST Advantage EP

Teollisuuden kaasu- ja höyryturbiiniöljy, joka on formuloitu kehittyneellä VARTECH™-teknologialla perusöljyistä. Se on suunniteltu ehkäisemään lakkautumista ja auttaa ylläpitämään turbiinin korkeinta mahdollista suorituskykyä, luotettavuutta ja tuottavuutta.


Lisää kirjoituksia