Texaco HDAX 9500 SAE 40 - TEDOM hyväksyntä!

Texaco Lubricants HDAX 9500 SAE 40 kaasumoottoriöljy on saanut maailmanlaajuisen hyväksynnän TEDOM-konsernilta. Hyväksyntä on myönnetty maakaasulla toimivalle TG 210 G5V TW 87 TEDOM -moottorille. kenttätesti kesti 2500 tuntia.

TEDOM on vahvistanut, että Texaco HDAX 9500 SAE 40 täyttää 61-0-0281.1 vaatimuksen, joka kattaa maakaasun (G), propaani-butaanin (P), kaatopaikan (L), biokaasun (B) ja jätevesikaasun (S) polttoainesovellukset.

TEDOM toimii yli 50 maassa eri puolilla maailmaa, mikä tekee siitä erittäin tärkeän asiakkaan Texacon tuotteille.


Lisää kirjoituksia