Modernilla biokaasumoottoriöljyllä selvästi pidemmät huoltovälit

Biokaasu vaatii voiteluaineelta paljon.

Biokaasu, jota muodostetaan mm. lietteestä, kaatopaikkajätteistä tai puuhakkeesta kaasuttamalla, on erinomainen lisä pyrkimyksiin vähentää ilmaston päästötasoja CO2:n osalta. Biokaasua käytetään pääasiassa teollisuuden tarpeisiin, mutta myös yhä enenevissä määrin ajoneuvo-käytössä. Tässä artikkelissa keskityn sähkönmuodostuksessa käytettävien CHP-laitosten, biokaasumoottoreiden vaatimuksiin voiteluöljyn osalta.

Biokaasu, tuotteena eroaa maakaasusta merkittävästi. Siinä missä maakaasu on puhdasta, biokaasusta löytyy epäpuhtauksia ja niiden kloorifluorihiilivetypitoisuus (CFC) ei ole välttämättä vakio. Lisäksi kaasun ”happamuusaste” vaihtelee valmistusprosessista riippuen. Tämä merkitsee että biokaasukäytössä olevan moottoriöljy joutuu kestämään rajua kuormitusta ja sen perusöljyltä sekä lisäaineistukselta vaaditaan suuria ponnistuksia.

Millainen moottoriöljy on oikea?

Kuten yllä kerroin ankarat olosuhteet vaativat öljyltä paljon. Öljyn tehtävänä on mm. estää korroosion muodostumista moottoreissa, jotka polttavat paljon kloorifluorihiilivetyjä (CFC) ja/tai rikkiä sisältäviä polttoaineita, jolloin muodostuu erittäin hapanta palamisjätettä. Hapankaasusovelluksissa taas syövyttävä kuluminen on merkkitävä huolenaihe.

Tärkeää on varmistaa että tuotteella on riittävän korkea TBN-luku (emäsvakio) ja että perusöljyn hapettumiskestävyys on luontaisesti korkealla tasolla. Matala-aromaattiset GII ja GIII-perusöljyt varmistavat tuotteelle hyvän hapettumiskestävyyden, koska ne ovat edelleen jatkojalostettuja tuotteita perinteisiin perusöljyihin nähden. Moderni, tuhkautumaton ja matala-rikkinen lisäaineitus varmistaa ettei öljyn viskositeetti tule merkittävästi muuttumaan huoltovälin aikana. Toki tunnetut OEM-moottorivalmistajat kuten Caterpillar-MWM, Tedom, Jehnbacher määrittelevät ”land fill”-käyttöön öljysuosituksia ja huoltovälejä, joita on tietenkin tärkeää noudattaa.

Suomessakin on tehty kenttätestejä, joissa modernilla GII-öljyllä (Texaco HDAX 6500 LFG SAE 40) lisättynä öljynkunnonseuranalla (GeoChek) ollaan päästy merkittäviin etuihin vaihtovälien suhteen. Kiteeläinen Biokymppi Oy ajoi Tedom-moottoreissaan perinteisellä, laadukkaalla öljytuotteella 900 tunnin vaihtovälillä. Siirryttyään Texaco HDAX 6500 LFG SAE 40 -öljyyn vaihtoväliksi saatiin 1750 tuntia.

”Heti 100 tunnin käytön jälkeen moottorin venttiilikoneisto oli selkeästi puhtaampi kuin aikaisemmin käytetyillä öljyillä, toteaa moottoreiden kunnossapidosta vastaava BioKympin laitosmies Juha Varis. Moottoreihin tehdään mm. venttiilien säätö ja muita huoltotoimenpiteitä 1000 tunnin kohdalla. ”Venttiilikoneisto oli yhtä puhdas kuin 100 tunnin käytön jälkeen, joten silmämääräisestikin öljy näytti samalta mitä Texaco Geochek analyysitkin kertoivat, kommentoi laitosmies JuhaVaris”.

Texaco HDAX 6500 LFG SAE 40

HDAX 6500 LFG ‑kaasumoottoriöljy on suorituskykyinen, matalatuhkainen voiteluaine, joka on formuloitu erityisesti kaatopaikka-, bio-, mädätys-, sekä hapankaasusovelluksiin. Se sisältää Group II ‑perusöljyjä sekä suorituskykyisen lisäaineistuksen, jonka ansiosta se tuottaa poikkeuksellisen korkean suojauksen ja pitkäkestoisen käyttöiän korrosiivisia hapankaasuja käytettäessä. Tuoteseloste:

HDAX-esite


Lisää kirjoituksia