Metallipintojen lakkautuminen turbiini-järjestelmissä

Lakan muodostuminen öljyn hajoamisprosessin seurauksena, voi aiheuttaa vakavia ongelmia teollisissa turbiineissa ja kompressoreissa. Seisokki-, osien korjaus- tai vaihtokustannukset voivat nousta erittäin korkeiksi.

Tässä blogi-kirjoituksessani kerron mitä lakkautuminen on ja kuinka se vaikuttaa mm. turbiinien toimintaan.

Mistä lakkautuminen johtuu

Lakkautuminen on laaja käsite, joka kattaa erilaisia ​​öljyjärjestelmiin kertyviä saostumia. Jotkut lakkautumistyypit ovat kovia ja sitkeitä, toiset tahmeita ja toiset taas pehmeitä ja paksuja kerrostumia. Alalla tätä yleisesti kutsutaan myös lietteeksi. Näillä kerrostumilla on yhteistä, että ne ovat muodostuneet järjestelmässä olevan öljyn hajoamisprosessin tuloksena. Lakka muodostuu ja tarttuu yleensä alueille, jotka ovat joko erittäin kuumia tai erittäin viileitä ja liikkuvat hitaasti. Lakkautumiselle alttiita kohteita ovat esimerkiksi ”huippu” turbiinien servoventtiilit.

Lakan muodostuminen

Yleensä lakkautuminen alkaa tilanteessa, joka häiritsee voiteluaineen vakautta, kuten hetkittäisellä lämpöpiikillä. Tämä aiheuttaa asteittaisen öljyn hajoamisen ja epäpuhtauksien muodostumisen. Nämä mikroskooppiset epäpuhtaudet pysyvät liuenneina öljyssä pitkään, eivätkä aiheuta haittaa. Kun laite sammutetaan muutamaksi päiväksi ja se jäähtyy, on suuri riski, että lakka tarttuu metallipintoihin ja lakkakerros alkaa muodostua.

Lakkautumisen toteaminen

Lakan mittaaminen tai havaitseminen on haasteellista. Öljyanalyysi mittaa vain lakan esiasteita. MPC -testaus (Membrand Patch Colorimetry) on indikaattori öljyn hajoamisesta, joka mittaa lakan mahdollisuutta, mutta ei itse lakkaa. Lakka ei näy öljyssä, vaan metallipinnoilla, joiden kanssa öljy joutuu kosketuksiin. Ainoa tapa tietää, onko lakkautumista muodostunut, on nähdä se metallipinnoilla tai kokea sen vaikutus turbiinin toiminnassa. Esimerkiksi tahmea venttiili tai toimintalämpötilan nousu ovat todennäköinen merkki lakan läsnäolosta.

Lakkautuminen on monimutkainen aihe, ja tämä lyhyt kirjoitukseni vain rapaisee pintaa. Mutta toivottavasti nyt ymmärrät ensisijaiset syyt lakkautumiselle. Siis, esim. kuumuudesta tai liian pitkästä öljynvaihtovälistä johtuva öljyn osittainen hajoamisprosessi vaikuttaa merkittävästi turbiinin suorituskykyyn että toimintaikään. Hyvä artikkeli asian tiimoilta löytyy myös Promaintin sivuilta.

Mitä sitten voit tehdä vähentääksesi kalliiden vahinkojen riskiä, niin ettei turhia seisokkiaikoja synny? Siitä kerron lisää piakkoin.


Lisää kirjoituksia