Kuinka API FA-4 -luokitus eroaa aikaisemmasta?

American Petroleum Institute julkisti 2016 lopulla, kaksi uutta raskaan kaluston moottoriöljyluokkaa: API CK-4 ja FA-4. API CK-4-öljyt on tarkoitettu korvaamaan aikaisemmin markkinoille tuodut API CJ-4 -luokan öljyt.

Uudet luokat ovat taaksepäin yhteensopivia vanhempien moottorien ja niiden voiteluainevaatimusten kanssa, ja yleistyneet jo Suomessakin. Sitä vastoin API FA-4 -öljyt on suunniteltu erityisesti uudemmille moottoreille, jotka on suunniteltu noudattamaan uusimpia polttoainetehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevia standardeja. API FA-4 -öljyjen käyttöönotto on ollut hitaampaa, ja uskon että on aiheellista selvittää, mitä niiden on tarkoitus saavuttaa ja mihin raskaan kaluston sektori suuntaa tulevaisuudessa.

API FA-4 -öljyt eroavat API CK-4 -öljyistä ”korkean lämpötilan / korkean leikkauksen” (HTHS) viskositeetin suhteen. API FA-4 -tuotteissa HTHS-viskositeetti on matalampi. Matalampi HTHS-viskositeetti on pääasiallinen tekijä polttoainetaloudellisessa suorituskyvyssä. API FA-4 -luokan tuotteissa on myös keskimääräistä parempi hapettumisstabililteetti, mikä takaa selvästi pidemmät öljynvaihtovälit perinteisiin öljyihin nähden, tuotteen kestävyydestä tinkimättä. SAE arvot API FA-4 -tuotteilla on yleisesti joko 5W-30 tai 10W-30. API FA-4 -tuotteet on siis suunniteltu uusille matalapäästömoottoreille, mutta OEM-valmistajat testaavat parastaikaa tuotteiden soveltuvuutta myöskin vanhempiin moottorikonstruktioihin, jotka eivät ole suunniteltu matalan HTHS:n ehdoilla.

Yhä useammat OEM-valmistajat ovat alkaneet käyttämään API FA-4-öljyjä maantieajo-neuvoihin. Esimerkiksi Daimler Trucks North America (DTNA) on valinnut ensitäyttö-öljyksi Chevron Delo® 400 ZFA SAE 10W-30, joka on API FA-4 -öljy. DTNA:n tuki API FA-4 -teknologialle on selkeä signaali teollisuuden suuntauksesta kohti polttoainetehokkaampia öljyjä. Myös Volvo on lanseeraamassa vuoden 2020 aikana (nykytiedon perusteella) uuden VDS-5 -luokituksen, joka nojaa myös API FA-4 -teknologiaan. Volvolta kerrotaan että uudella VDS-5 -luokan öljyllä saavutetaan 0.5% pa-säästö sekä 50% kasvu huoltoväleihin. VDS-5 koskee alustavasti uusia Euro 6 Step D ‑määräykset täyttäviä, Volvo D11- ja D13 -dieselmoottoreita ( FH-, FM- ja FMX-mallit).

Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Uskonkin, että OEM-valmistajat alkavat yhä enenevissä määrin hyödyntämään matalan HTHS-viskositeetin öljyjä, pyrkiessään parantamaan polttoainetaloutta ja pudottamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Me Finnoleum Oy:ssä olemme valmistautuneet asiaan, tarjoamalla uuden sukupolven matalaviskositeettistä Texaco Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 dieselmoottoriöljyä, joka täyttää API FA-4 -luokan vaatimukset sekä tarjoaa kestävyyttä sekä pa-säästöä moderneissa dieselmoottoreissa.

Lue lisää


Lisää kirjoituksia