Kaikki moottoriöljyt eivät ole erittäin matalatuhkaisia...

Ero low-Ash ja Ultra low-Ash öljyjen välillä on merkittävä. Minimoimalla tuhkan kertymisen DPF:ään, Delo 600 ADF on osoitettu mahdollistavan pidennetyt jopa 2.5Xhuoltovälit. Se tarjoaa myös 2–3 prosentin polttoainetalouden säilyttämisedun. Lisäksi DPF:t pystyvät paremmin hallitsemaan ilmakehään pääsevien pienhiukkasten määrää.

Vähätuhkainen dieselmoottoriöljy (low-Ash)

Vähätuhkainen dieselmoottoriöljy tuli raskaan kaluston kansankieleen jo vuonna 2006, kun API CJ-4 moottoriöljyluokka otettiin käyttöön. API CJ-4 oli tarkoitettu tuolloin nykyaikaisimpiin raskaisiin moottoreihin, joissa oli kehittyneet jälkikäsittelyjärjestelmät, jotka suunniteltiin vähentämään hiilidioksidipäästöjä. API CJ-4-spesifikaation keskeinen piirre oli että öljyn lisäaineistuksessa rajoittettiin sulfatoitunut tuhkapitoisuus enintään 1 %:iin.

Tämä API CJ-4  säännön tärkein tekijä oli tuhkan ja noen kertyminen dieselhiukkassuodattimiin, jotka vaativat säännöllistä huoltoa ja puhdistusta toimiakseen kunnolla. Vähentämällä tuhkan kertymistä hiukkassuodattimeen, moottoreissa voidaan pidentää huoltovälejä ja säästää rahaa. Nykypäivän API CK-4-öljyt noudattavat edelleen, samaa 17 vuotta sitten vahvistettua 1 % tuhkapitoisuutta, joten on reilua sanoa, että vähätuhkaiset ”Low-Ash” öljyt ovat todellakin alan standardi.

Mutta mitä muuta on tapahtunut näiden 17 vuoden aikana? Päästöjen valvontavaatimukset ovat kiristyneet. Moottorit ovat jatkuvasti pienentyneet ja käyvät kuumempina. Jälkikäsittelyjärjestelmät ovat kasvaneet moottorin kokoon verrattuna ja ne ovat vieläkin kehittyneempiä ja teknisesti monimutkaisempia. Lisäksi on- ja off-road -yrittäjät ovat vähitellen alkaneet ottaa käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten biodieseliä tai maa-/biokaasua, dieselkäyttöisten ajoneuvojensa rinnalle.

Onkin kysyttävä, pysyykö voitelutekniikka, joka on suunniteltu eilisen dieselmoottoreille, todella kaikkien näiden muutosten tahdissa?

Ero noen ja tuhkan välillä…

Konemiehet ja mekaanikot puhuvat joskus noesta ja tuhkasta ikään kuin ne olisivat sama asia, vaikka itse asiassa ne ovatkin melko erilaisia. On hyödyllistä käsittää niiden ero, jotta voidaan ymmärtää dieselpartikkelisuodattimessa olevan tuhkan haitallinen vaikutus. Noki on palamatonta polttoainetta, joka kerääntyy jälkikäsittelyjärjestelmään. Suurilla nopeuksilla ajavissa maantieautoissa DPF:ssä oleva noki palaa usein pois normaalin käytön aikana. Noki on ongelmallisempi maanrakennuskoneissa, jotka tyypillisesti toimivat ankarissa olosuhteissa ja tuottavat enemmän nokea. Tier 4 Final -moottoreiden käydessä hitailla nopeuksilla tai joutokäynnillä pitkiä aikoja, DPF:ään kertyneen noen polttaminen vaatii yleensä pakotetun regeneroinnin, jolloin moottoria käytetään korkeilla kierrosluvuilla paikallaan seisoen.

Tuhka sen sijaan syntyy pääasiassa öljyn palamattomista metallisista lisäaineista. Toisin kuin noki, tuhka ei pala pois regeneroinnissa. Sitä yksinkertaisesti kerääntyy ajansaatossa lisää, heikentäen sekä DPF:n että moottorin suorituskykyä sekä polttoainetehokkuutta ja tehden jälkikäsittelyjärjestelmästä vähemmän tehokkaan päästöjen hallinnassa. Tuhkan kerääntyminen estää DPF:n kykyä hajottaa tehokkaasti nokea, mikä johtaa sekä tuhkan että noen epäterveelliseen kerääntymiseen, mikä vaatii kallista huoltoa ja pitkiä laitteiden seisokkeja.

Erittäin matalatuhkaisten öljyjen kehitys (Ultra low-Ash)

Yli 15 vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyi patentoitu OMNIMAX™-öljyteknologiaan perustuva ensimmäinen erittäin matalatuhkainen öljy, Texaco Delo 600 ADF, joka vähentää sulfatoituneen tuhkapitoisuuden 1%:sta -> 0,4 %:iin. Tämä merkitsee siis 60%:n muutosta moottoriöljyn tuhkapitoisuuteen.

Ero low-Ash ja Ultra low-Ash öljyjen välillä on merkittävä. Minimoimalla DPF:n tuhkan kertymisen Delo 600 ADF on osoittautunut mahdollistavan pidennetyt jopa 2.5Xhuoltovälit. Se tarjoaa myös 2–3 prosentin polttoainetalouden säilyttämisedun. Lisäksi DPF:t pystyvät paremmin hallitsemaan ilmakehään pääsevien pienhiukkasten määrää.

Hiljattain Chevron sai Cumminsilta hyväksynnän Delo ADF 600:n käytölle maakaasumoottoreissa CES 20092 -spesifikaatioiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että diesel- ja maakaasumoottoreissa tavitaan vain yksi moottoriöljy.

Kun otat kannun tyypillistä matalatuhkaista API CK-4-öljyä, et näe etiketissä lukevan ”low-Ash” tai ”1 %- tuhkapitoisuus” joka on tämän päivän normi. Ultra low-Ash -teknologia edustaa uuden sukupolven raskaan kaluston voitelua, ja siitä näet muistutuksen Delo 600 ADF-etiketissämme.


Lisää kirjoituksia