TEXACO öljynäytteet

Haluamme maksimoida asiakkaidemme koneiden ja kuljetuskaluston toimintakapasiteetin sekä minimoida laitevioista johtuvat turhat seisokit.

Tarjoamme räätälöityjä näytteenottojärjestelmiä asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Texchek- öljyanalyysi; auto- ja kuljetuskalustolle

Geochek- öljyanalyysi; kaasumoottoreille

Cleanchek- öljyanalyysi; teollisuuden hydrauliikka-, ja kiertovoitelujärjestelmille sekä tuulivoimaloiden vaihteistoille, joissa ISO 4406 tai NAS 1638 arvot vaatimuksena.


Näytteet